Frontend-utvecklare

Du brinner för att skapa ”look and feel” - upplevelse som får användare att säga WOW!

Ansök nu!

Backend-utvecklare

Du är mästaren på att förstå den tekniska helheten och knyta ihop kedjan

Ansök nu!

Fullstack-utvecklare

Vi är stolta över att ha riktiga fullstack-utvecklare

Ansök nu!

UX-designer

Du har en estetisk ådra och ett strukturerat arbetssätt

Ansök nu!

Connectitudes värdegrunder

I samarbetet med kunder och kolleger, i små och stora frågor, är det mycket lättare att agera snabbare och ta klokare beslut när vi följer några väldigt enkla riktlinjer, som vi kallar värdegrunder. Det skapar både trygghet i våra roller och trivsel i vardagen hos oss medarbetare. Vi har skapat det här företaget utifrån hur vi själva vill bli behandlade, och våra fyra grundpelare är:


Var hjälpsam

Vi delar med oss av vår kunskap och stöttar varandra. Det är både en del av vår kultur men även vår interna struktur. Det är väldigt sällan som en person ligger bakom en framgång och därför har vi inte några incitamentsmodeller som slår orättvist eller skapar prestige och egoism.


Respektera varandra

Vi har olika personligheter, bakgrund och kompetensområden. Det är en styrka som gör att vi kompletterar och kan lära av varandra. En styrka som bygger på att vi är tillåtande och att vi uppmuntrar modet att våga reagera när vi upplever något som inte är o.k.


Skapa värden

Vi är väldigt innovativa och kreativa, men vi vågar alltid att ställa fråga hur stor och vilken nytta en funktion eller ändring egentligen ger dem som vi skapar den för. Inlevelseförmågan i våra kunders, eller kollegers, vardag är minst lika viktig som den tekniska kompetens som krävs.


Våga prova

Hur ofta hejdar sig vi människor oss från att agera på bra infall och idéer? Alldeles för ofta tror vi själva. Därför uppmuntrar vi varandra att våga prova och ta ansvar för våra idéer. Både sådana som kan genomföras direkt och de större som kräver lite mer planering och resurser.

Connectitudes kärlek till innovation och industriell IoT

Vi har samma motto idag som när vi bildade bolaget för mer än ett decennium sedan: våra industriföretag förtjänar smarta och attraktiva verktyg för att kunna bli ännu mer konkurrenskraftiga. Att det är i en bättre kommunikation mellan oss människor och våra maskiner som vi kan få bort onödiga arbetsmoment ledtider och felkällor. Att det är i att samla och analysera data, på ett effektivt sätt, som vi får fram de klokaste insikterna och beslutsunderlagen. Vi vill fortsätta att sudda ut gränsen mellan IT och automation, genom att kontinuerligt utveckla vår nyckelfärdiga plattform för IIoT och dess unika kundanpassningar. Vi vill även i fortsättningen ligga minst två steg före i konkurrensen vad det gäller teknik, design och innovationsnivå på marknaden.

Följ med oss på vår resa

För en resa kan vi lova dig. Både i vår egen tillväxt som företag och i de ökande behoven av IIoT och digitalisering för industriföretag, fastighetsbolag och städer, som bara har inletts. Din personliga resa styr du till stor del själv hos oss. Här är det inte din titel som styr vilken frihet du kommer ha över vad du arbetar med och hur. I vår uttalat platta organisation är det främst din egen passion och din vilja att ta eget ansvar som sätter gränserna.

Vi ser även en spännande resa i att vidareutveckla vår framgångsrika plattform och våra övriga lösningar. Du kommer, direkt och indirekt, få hålla koll på maskinerna för båtarna på alla världshaven, övervaka komplex industriproduktion och skapa en bättre miljö med algoritmer för bättre utnyttjande av energi och resurser i produktionen av varor och tjänster. Du kommer få arbeta nära ledande företag och städer som verkligen lagt i växeln för hög fart framåt. Du kommer få lära produkter och processer att kontinuerligt bli smartare med AI och Machine Learning.

Ligger vår resa i samma riktning som den du själv vill färdas? Varmt välkommen ombord!

Självklart vill jag vara med på resan!

För dig som vill se oss i bild

Vill du jobba på världens, troligtvis, bästa arbetsplats?

Kontakta oss på join@connectitude.se eller fyll i din e-postadress i formuläret så kontaktar vi gärna dig! Har du några frågor gällande tjänsterna är du varmt välkommen att ringa oss på +46 40 685 50 96.

Om Connectitude

Connectitude digitaliserar industriföretag och städer genom att koppla ihop maskiner, människor och idéer. För oss innebär digitalisering att skapa hållbara värden genom ökad effektivitet och bättre insikter samtidigt som ledtider och antalet onödiga, monotona, arbetsmoment kan minskas.

Connectitudes har en djup och unik domänkunskap inom utveckling och systemintegration för industriell automation. I kombination med mångårig IT-erfarenhet och en utpräglad innovationskultur – är vi den optimala samarbetspartnern när industriföretag och städer ska skapa lösningar som ger en ökad konkurrenskraft i en allt mer uppkopplad omvärld.

Det är i IIoT-lösningarnas, och vår nyckelfärdiga plattforms, genomtänkta arbetsflöden och användargränssnitt som Connectitude skapar sin värden och kundupplevelser. Den design och de upplevelser vi skapar ska inte bara vara attraktiva och funktionella, de ska även återspegla våra kunders etablerade identitet och uttalade kärnvärden.

Connectitude ingår i Cenito-koncernen som levererat innovativa lösningar och systemintegrationer för ledande industriföretag under två decennier. Samtliga delägare, i båda bolagen, är aktiva och operativa på heltid inom kärnverksamheten.