Dell Starter Kit

€ 1 800

  • 1 dags support och utbildning
  • 3 månaders abonnemang
  • 1 st Dell 3002, Industriklassad PC och Field Gateway

Beställ

HMS Starter Kit

€ 1 000

  • 1 dags support och utbildning
  • 3 månaders abonnemang
  • Molnintegration mot Ewon Argos eller Talk2M (kräver ingen extra hårdvara)

Beställ

Connectitude IIoT Platfom

Funktioner och modulerConnectitude molndomän*Dedikerad molndomän
Alarm and events
Real time monitoring
Trends
Dashboard
Comments
Documents
Branding tools
Machine health
Processview designer
API Developer tools
Audit trail
Calculations
Templates (Machine, Dashboard)
I-Frame
Reports Designer
Maps (GPS)
Data Simulation
Plugins
Custom Domain
VPN