Digitalisering

Digitalisering är mer än att koppla upp sina maskiner mot molnet och utveckla några häftiga appar. Det är en kontinuerlig process av att skapa nya kundvärden och optimera sin affärsmodell.
På Connectitude har vi en bred mix av specialister inom automation, UX-design och utveckling av mjukvara. Vi hjälper företag och organisationer att ta stegen mot mer agila strategier för utveckling av produkter och processer.

Systemintegration

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.”
Darwins teori om överlevnad gäller även inom företagsvärlden. Därför låser vi inte upp våra tekniska lösningar mot given hård- och mjukvara.
Vi tror på en mångfald av samarbeten och på öppna system. Inte minst för att våra kunder har olika behov och önskemål.

Strategisk profilering

Många av våra kunder har byggt upp sitt varumärke under lång tid genom kvaliteten i och designen av sina fysiska produkter. De digitala tjänsternas kvalitet och gränssnitt är därför minst lika viktiga i framtidens helhetsupplevelse.
Vi på Connectitude har ett dedikerat UX-team för att skapa den design och de användarupplevelser dina kunder förväntar sig och förtjänar.